Experience YOMA concerts

Previous YOMA concerts

YOMA-konsert 3 april 2022 – Abel Symfoni op 7 nr 2, Andante

YOMA-konsert 3 april 2022 – Mendelssohn, Stråkkvartett f-moll, Adagio

YOMA-konsert 3 april – Solistframträdande 3 april 2022

January 2022

Festivalkonsert 15.00 – 4 januari 2022

Festivalkonsert 18.00 – 4 januari 2022

Vänersborgs Kammarmusikfestival Matinékonsert 1

YOMA – Matinékonsert 2