Kalendarium

På gång i verksamheten

Kurs
03-04 september 2022

YOMA Winds och YOMA Strings – kurshelg online och IRL – september

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
01-02 oktober 2022

YOMA Winds och YOMA Strings – kurshelg online och IRL – oktober

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
03-04 december 2022

YOMA Winds och YOMA Strings – kurshelg online och IRL – december

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
04-05 februari 2023

YOMA Winds och YOMA Strings – kurshelg online och IRL – februari

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
04-05 mars 2023

YOMA Winds och YOMA Strings – kurshelg online och IRL – mars

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
01-02 april 2023

YOMA-kurshelg online och IRL – april

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram..

Kurs
06-07 maj 2023

YOMA-kurshelg online och IRL – maj

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.

Kurs
03-04 juni 2023

YOMA-kurshelg online och IRL – juni

Öppna stråk- och blåskurser, online och IRL. För elever och pedagoger. Mer information kommer längre fram.