YOMA-kurser och -program


Bilder nedan: Olle Gustafsson

Vanliga frågor om kurserna

Här samlar vi de vanligaste frågorna om våra kurser

Beroende på var du bor, vilket instrument du spelar och på vilken nivå erbjuder YOMA avgiftsfria kurser och olika förmåner. Läs vad som gäller för dig under YOMA för alla och YOMA för talanger eller se översikten här.

Alla YOMA-kurser ges under helger. Under skollov kan det vara fler dagar. Går du en Öppen kurs kan du delta en lektion, en dag eller två dagar.

Öppna kurser
Öppna kurser söker du via en länk under Aktuella YOMA-kurser och respektive datum. Du kan söka flera kurser varje år. Inga andra antagningskrav än att du ska ha spelat något/några år.
 
Öppna programmet
Kurser inom Öppna programmet söker du via en länk under Aktuella YOMA-kurser och respektive datum. För att ansöka till programmet skickar du en länk till en inspelning till yoma@yomacenter.se.
 
Master classes
Om vi inte känner dig sedan tidigare väljs du ut utifrån inskickade inspelningar. Skicka en länk till en inspelning till yoma@yomacenter.se. Solistprogrammets och Talangprogrammets deltagare erbjuds deltagande i Master Classes utan att behöva söka.
 
Talangprogrammet
Kurser inom Talangprogrammet söker du via en länk under Aktuella YOMA-kurser och respektive datum. För att ansöka till programmet skickar du en länk till en inspelning till yoma@yomacenter.se. Efter det kan du bli inbjuden till ett antagningsprov i tre steg.
 
Solistprogrammet
Du kan inte söka Solistprogrammet utan du blir inbjuden till programmet av en internationell jury.

Öppna kurser
Öppna kurser är för dig (10-18 år) som har spelat några år och har ett stort intresse av att utvecklas. Inga fler antagningskrav. Nivåanpassad undervisning. Du kan söka flera Öppna kurser varje år.
 
Öppna programmet
Öppna programmet är för dig som spelar på en avancerad nivå för din ålder (10-18 år). Du kan söka flera kurser inom Öppna programmet varje år.
 
Master classes
Master classes erbjuds dels Solistprogrammets och Talangprogrammets deltagare, dels nya deltagare på hög nivå.
 
Talangprogrammet
Talangprogrammet är för dig som spelar på en mycket avancerad nivå för din ålder (10-18 år). Om du blir antagen erbjuds du medverkan på alla kurshelger inom Talangprogrammet, upp till en helg i månaden.
 
Solistprogrammet
Solistprogrammet är för dig som spelar på en mycket avancerad internationell nivå för din ålder (10-18 år) och som har svensk pass eller är folkbokförd i Sverige eller har gått på svensk skola under minst 2 år. Du kan inte söka till programmet – du får en inbjudan i stället.