YOMA-kurser och -program

Kurser

YOMA för elever
Det är enkelt att delta på YOMA-kurshelger. Kurserna är avgiftsfria och hålls både online och på plats i Vänersborg men ibland också på andra platser. Du kan vara med för en lektion, en dag eller flera dagar.

Om du deltar online: vi har stor erfarenhet av online-undervisning och hjälper dig med tekniken. Du kopplas till dina lektioner och kan även titta på andras lektioner.

YOMA-kurserna ges på 4 nivåer, från Öppna kurser till Solistprogrammet. Alla nivåer träffas samtidigt under våra kurshelger. Läs mer om hur våra kurser och program fungerar.

YOMA för pedagoger
Som pedagog kan du avgiftsfritt ta del av YOMA:s kurser och samarbeta med oss, både digitalt, på plats i Vänersborg och på andra håll. Läs mer om YOMA för instrumentalpedagoger här.

Alla bilder nedan: Olle Gustafsson

Vanliga frågor om kurserna

Här samlar vi de vanligaste frågorna om våra kurser

Alla YOMAs kurser är gratis.

Alla YOMA-kurser är över en helg, på skollov kan det vara längre. Går du en Öppen kurs kan du delta för en lektion, en dag eller om det finns plats för det, även två dagar.

Öppna kurser för alla
Öppna kurser söker du under Aktuella kurser. Du kan söka flera kurser varje år. Inga andra antagningskrav än att du ska ha spelat något/några år.
 
Öppna programmet
Skicka en inspelning eller en länk till en inspelning till ulrich.kaatz@yomacenter.se.
 
Talangprogrammet
Skicka en inspelning till ulrich.kaatz@yomacenter.se och kan sedan bli inbjuden till ett antagningsprov.
 
Solistprogrammet
Du kan inte söka solistprogrammet utan du blir inbjuden till programmet av en internationell jury.

Öppna kurser (nivå 1)
Kursdagar/ -helger för dig ca 10-18 år som har spelat något/några år. Inga fler antagningskrav. Nivåanpassad undervisning.
 
Öppna programmet (nivå 2)
Kurshelger för dig från ca 10 – 18 år som vill spela på en mer avancerad nivå inom din åldersgrupp. Om du blir antagen bjuds du in till ett antal av Talangprogrammets kurshelger varje år
 
Talangprogrammet (nivå 3)
Kurshelger för dig från ca 10–18 år på en mycket avancerad nivå inom din åldersgrupp. Om du blir antagen erbjuds du medverkan på alla kurshelger i Talangprogrammet, upp till en helg i månaden
 
Solistprogrammet (nivå 4)
För landets och Nordens utpräglade solisttalanger