YOMA-kurser och -program


Bilder nedan: Olle Gustafsson

Vanliga frågor om kurserna

Här samlar vi de vanligaste frågorna om våra kurser

Alla YOMA-kurser är gratis.

Alla YOMA-kurser är över en helg. Under skollov kan det vara fler dagar. Går du en Öppen kurs kan du delta en lektion, en dag eller två dagar.

Öppna kurser för alla
Öppna kurser söker du under Aktuella kurser. Du kan söka flera kurser varje år. Inga andra antagningskrav än att du ska ha spelat något/några år.
 
Öppna programmet
Skicka en inspelning eller en länk till en inspelning till yoma@yomacenter.se.
 
Talangprogrammet
Skicka en inspelning till yoma@yomacenter.se. Efter det kan du bli inbjuden till ett antagningsprov.
 
Solistprogrammet
Du kan inte söka solistprogrammet utan du blir inbjuden till programmet av en internationell jury.

Öppna kurser
Kurshelger för dig ca 10-18 år som har spelat något/några år. Inga fler antagningskrav. Nivåanpassad undervisning.
 
Öppna programmet
Kurshelger för dig från ca 10–18 år som vill spela på en mer avancerad nivå inom din åldersgrupp. Om du blir antagen bjuds du in till ett antal av Talangprogrammets kurshelger varje år.
 
Talangprogrammet
Kurshelger för dig från ca 10–18 år på en mycket avancerad nivå inom din åldersgrupp. Om du blir antagen erbjuds du medverkan på alla kurshelger i Talangprogrammet, upp till en helg i månaden.
 
Solistprogrammet
För landets och Nordens utpräglade solisttalanger.