Öppna programmet

För vem?
Öppna programmet är för dig som spelar på en avancerad nivå för din ålder (10-18 år).

Detta får du

  • individuella lektioner
  • besök på talangprogrammets master classes
  • grupplektioner
  • workshops, föreläsningar mm
  • ensemblespel IRL
  • orkesterspel IRL
  • medverkan vid konserter, online och IRL
  • fler ämnen kan tillkomma

Så söker du
Du ansöker genom att skicka en inspelning eller länk till en inspelning till yoma@yomacenter.se. Om du blir antagen bjuds du in till flera kurser varje år utifrån en turordning för alla som spelar samma instrument som du. Öppna programmet samarbetar med Talangprogrammets kurs som äger rum samtidigt.

Fokusinstrument
Om du spelar ett av fokusinstrumenten oboe, fagott, valthorn, viola eller kontrabas ersätter vi en del av kostnaden för resor, kost och logi. Läs mer här.

Bilder: Olle Gustafsson