Om oss

Nationellt centrum för musiktalanger bildades 2019 för

  • att med verksamhet i Vänersborg som bas driva en nationell mötes- och utbildningsplattform på internationell spetsnivå för unga talanger som spelar orkesterinstrument och eller dirigerar
  • att inspirera, stärka och komplettera spetsverksamhet i hela landet, även genom regionalt förlagda aktiviteter och samverkan med kulturskolor och andra aktörer
  • att stärka återväxten till musikeryrket samt främja ung kreativitet och skapande

Föreningen bedriver kursverksamhet genom YOMA – Young Musicians Academy och arrangerar varje år Polstjärnepriset för unga klassiska musiker 14-18 år.

Föreningen erhåller stöd från Statens kulturråd, Region Gävleborg, Region Stockholm, Region Västmanland och Västra Götalandsregionen samt Vänersborgs kommun för utbildning av musiktalanger på internationell nivå och samverkan med andra satsningar.

Föreningen sponsras av Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Föreningen erhåller också bidrag från Nordisk Kulturfond för nordiskt samarbete.

Bakgrund

2006 – 2008 Vänersborgs kommun påbörjar ett nära samarbete med Aurora Music´s internationella Master Classes, instiftar Polstjärnepriset, Sveriges främsta tävling för unga klassiska musiker samt startar kurshelger för unga talanger.

2010 representerar Polstjärneprisets vinnare för första gången Sverige i Eurovision Young Musicians.

2012 kompletteras Polstjärnepriset med Polstjärneprisets kurs.

2014 påbörjas internationella samarbeten med bland andra Norge och Österrike.

2016 ackompanjeras Polstjärneprisets finalister för första gången av Göteborgs Symfoniker och Polstjärneprisets Symfoniorkester spelar side by side med symfonikerna.

2019 bildas Nationellt centrum för musiktalanger av Vänersborgs kommun tillsammans med Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester, Norrlandsoperan och Norrköpings symfoniorkester.

Dokument