YOMA:s samarbeten

Grundtanken med YOMA är att komplettera och stärka instrumentalundervisning i hela landet och i Norden. Därför samarbetar vi gärna med bl a kulturskolor, instrumentalpedagoger och orkestrar.

Alla bilder nedan: Olle Gustafsson