Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Nationellt centrum för musiktalanger

Nationellt centrum för musiktalanger står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur NCM uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://yomacenter.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta YOMA yoma@vanersborg.se

Svarstiden är normalt inom 24 timmar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Bristande förenlighet med lagkraven

Det kan finnas problem vid inläsning av alt-texter på bilder. Vissa bilder kan sakna bildbeskrivning.
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1/5 – 2022

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 31/3 – 2022.

Webbplatsen publicerades den 1/4 – 2022

Redogörelsen uppdaterades senast den 31/3 – 2022