Samarbeten med YOMA

YOMA:s nätverk av samarbeten utvecklas ständigt. Ta gärna kontakt och diskutera dina idéer om samarbete med oss!

Fria aktörer, föreningar mm

YOMA håller kontakt, samarbetar med och stödjer fria aktörers verksamhet som t ex Dubbelt av dubbelt, Svenska Stråklärarförbundet, Fagottlägret, Svenska Hornsällskapet och ungdomsorkestrar.  Hör av dig om du vill starta en ny verksamhet inom talangutveckling – vi är måna om alla aktiviteter för unga musikanter.  

Kulturskolor

Många kulturskoleelever deltar på YOMA:s kurshelger, IRL eller online. Kulturskolepedagoger kan avgiftsfritt följa undervisningen av sina egna eller andras elever och samarbeta kollegialt med YOMA:s pedagoger. Vi ser gärna mer omfattande samarbeten med kulturskolor med fördjupningslinjer.

Musikhögskolor

Musikhögskolorna är representerade i styrelsen för vår huvudman, Nationellt centrum för musiktalanger. Vi har samarbeten med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Ingesunds Musikhögskola och diskuterar samarbeten även med flera andra högskolor.

Nordiska partners

 • Danmark: Jacob Gade Legat, Musikalisk Grundkursus Østjylland
 • Finland: Junior Academy vid Sibelius-Akademin
 • Island: Harpa International Music Academy
 • Norge: Valdres Sommersymfoni och Barratt Due Musikkinstitutt

Nätverket El Sistema

Samarbetet med nätverket, som består av 25 kommuner med El Sistema-verksamhet, möjliggör att nätverkets El Sistema-elever helt kostnadsfritt kan delta på kurser i Vänersborg eller online.

Partnerregioner

Tillsammans med våra partnerregioner tar vi fram samverkansplaner för samarbetet med lokala och regionala aktörer som kulturskolor och orkestrar i Gävleborg, Stockholm, Västmanland och Västra Götaland.

Spetsgymnasier

Gymnasieelever från nästan alla spetsutbildningar i landet deltar regelbundet på YOMA-kurser. Vi anlitar gärna pedagoger från dessa utbildningar till våra kurser.

Ungdomsorkestrar och vuxenorkestrar med unga medlemmar

Vi erbjuder avgiftsfritt undervisning för unga orkestermedlemmar och kommer gärna på besök med instruktörer, dirigenter och unga medverkande eller solister. 

Yrkesorkestrar

Självklara samarbetspartners är naturligtvis våra medlemsorkestrar. Vi samarbetar även med orkestrar som inte ännu är medlemmar. Våra medlemmar är:

 • Blåsarsymfonikerna
 • Gävle Symfoniorkester
 • Göteborgs Symfoniker
 • Norrlandsoperans Symfoniorkester
 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Kungliga Filharmonikerna
 • Sveriges Radios Symfoniorkester
 • Västerås Sinfonietta