Samarbete

Tack till alla de som stöder vår verksamhet med offentliga medel!

Statens kulturråd, Region Stockholm, Region Västerbotten, Region Västmanland, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen samt Vänersborgs kommun stöder hela verksamheten – YOMA och Polstjärnepriset.

Nordisk Kulturfond stöder särskilt vårt nordiska samarbete.

Tack till våra sponsorer

Kjell och Märta Beijers stiftelse sponsrar Polstjärnepriset och solistklassen.

Vänerparken Vänersborg och Arena Hotell Vänersborg är lokala sponsorer.

Tack till våra nordiska samarbetspartners

  • Danmark: Musikalisk Grundkursus Østjylland
  • Finland: Junior Academy vid Sibelius-Akademin
  • Island: Harpa International Music Academy
  • Norge: Valdres Sommersymfoni och Barratt Due Musikkinstitutt