Polstjärneprisets Symfoniorkester ger konsert på Östersjöfestivalen: Esa-Pekka Salonen dirigerar!

Vill också du vara med? Vi spelar bland annat Brahms symfoni nr 4. Det är inte för sent att söka till orkestern – det gör du via det här formuläret.  

Orkestermedlemmarna är unga drivna musiker från hela Norden, bl a tävlande och kursdeltagare från Polstjärnepriset 2023, Nordic Edition.

Orkestern har redan givit konserter, bl a tillsammans med Göteborgs Symfoniker, men kan ta emot fler musiker. Kolla gärna inspelningen av vårt samarbete med GSO!

Under förberedelserna fram till konserten den 26 augusti finns ett antal stationer som säkrar en hög konstnärlig kvalité:

  • stämövningar på plats eller online under våren
  • en kurs i slutet på juni samt ett framträdande på Festivalen i Valdres, Norge
  • repetitioner 24-26 augusti i Stockholm med Esa-Pekka    

Instruktörer är orkesterns konstnärlige ledare och dirigent, Andreas Patrik Hansson samt ledande musiker, pedagoger och professorer från Nordens och övriga Europas talangcentra, högskolor och orkestrar.

Detta förväntar vi oss av dig

För att kunna vara med behöver du förbereda dig noggrant på egen hand och eventuellt tillsammans med din lärare. Det är också utvecklande att spela till inspelningar på youtube – man kan sänka hastigheten till 75% under inställningar utan att tonhöjden påverkas.

Du ska vidare

  1. vara med på våra stämövningar under våren – i realtid på plats alternativt online eller på självvalda tider på vår YouTube-kanal (vi spelar in stämövningarna enligt tidplanen nedan).
  2. antingen har varit med i Polstjärneprisets Symfoniorkester 2022/23 och eller deltar i juni på blåskursen i Vänersborg, resp. Nordiska Stråkakademin i Valdres.

Om du kan vara med fram till konserten i Valdres, men inte under Östersjöfestivalen kan det också godkännas. Kan du inte vara med i juni under blås-/stråkkursen men har varit med i november/januari kan det godkännas för medverkan på Östersjöfestivalen. I enstaka, särskilt motiverade fall kan vi göra undantag från kravet under punkt 2. 

Du kan tilldelas en ordinarie plats i orkesterproduktionen eller en plats som reserv för att kunna ersätta en ordinarie musiker som har eller får förhinder vid någon av våra två konserter (se nedan).

Ansökan

Inspelningar

  1. Om du var med under Polstjärnepriset i november 2022/januari 2023 eller redan är antagen till Nordiska Stråkakademin behöver du inte skicka en inspelning.
  2. Alla andra behöver skicka en länk till en inspelning med solorepertoar till polstjarnepriset@yomacenter.se. Inspelningen behöver vi få tillgång till så fort som möjligt.
  3. Under våren kan du efter stämövningarna på anmodan behöva skicka in inspelningar på din stämma i Brahms till polstjarnepriset@yomacenter.se.  

Skriftlig ansökan i två steg

  1. Intresseanmälan till hela produktionen. Detta gäller även dig som redan tidigare har anmält dig – tyvärr har dessa anmälningar försvunnit under flytten av vår administration till yomacenter.se. Du får omgående en återkoppling utifrån dina uppgifter om närvaron under projektet. Anmälan gör du via det här formuläret.
  2. Anmälan separat inför varje stämövning/delkurs – vi skickar anmälningslänk till dig i god tid inför varje kurs.  

Tidplan

Mars: stämövningar Brahms sats 2 online
Stämövningarna för violin 1, violin 2, viola, cello och kontrabas görs tillgängliga på vår Youtube-kanal 20 mars.

April: stämövningar Brahms sats 3 alternativt hel YOMA-kurs IRL/online
1-2 april: YOMA-kurs på plats i Stockholm på Kungliga Musikhögskolan alternativt online. Stämövning IRL eller online i realtid under kursen eller i efterhand på nätet. För dig som ej deltog i Polstjärnepriset 2023 erbjuds även lektion/stämövning på 1. satsen. Avgiftsfritt, du betalar bara dina resor och ordnar mat och logi på egen hand. Bor du längre än 30 mil från Stockholm och spelar oboe, fagott, valthorn, viola eller kontrabas bjuds du på resorna. Kursinfo finns du här. Ansök via det här formuläret senast 22 mars för att delta på kursen.

Maj: stämövningar Brahms alla satser alternativt hel YOMA-kurs IRL eller online
6-7 maj: YOMA-kurs på plats i Vänersborg (stråk och blås) eller online. Du kan delta på hela kursen eller bara för någon timmes lektion/stämövning av symfonins samtliga satser. Avgiftsfritt, du betalar dina resor och 550 kr för helpension per dag om du deltar på plats. Spelar du oboe, fagott, valthorn, viola eller kontrabas bjuds du på resorna och kost och logi för en dag.

Juni: kurs och konsert nr 1 i Valdres, Norge
Polstjärneprisets symfoniorkester repeterar uppdelat i blås (25-27 juni i Vänersborg) och stråk (23-28 juni under Valdres Sommersymfoni, Nordens största talangkurs). 27-28 juni sammanstrålar blås och stråk i Valdres och repeterar och konserterar tillsammans under festivalen. Dirigent är Andreas Patrik Hansson, orkesterns konstnärlige ledare. Kostnad blås 1100 kr, oboe, fagott och valthorn 0 kr / stråk 3750 kr (tävlande 2023 och violaster samt kontrabasister 0 kr) plus dina resor. Bussresan för blåset Vänersborg-Valdres betalas av arrangören.

24-27 augusti: repetitioner och konsert nr 2 på Östersjöfestivalen, Stockholm
Torsdag: orkestern repeterar själv, fredag: repetition med Esa-Pekka, lördag: repetition och konsert med Esa-Pekka, söndag: hemresa. Kostnad 1000 kr. Även för alla som bor i Stockholm. Du bekostar dina resor själv.

Orkestern har ytterligare repertoar som övas bara på plats i juni och augusti.