Upplev YOMA-lektioner

YOMA-lektion 3 april 2022 – Cello – Brahms Cello sonati F dur, sats 3

YOMA-lektion 3 april 2022 – Violin – Mozart G dur, sats1 stil artikulation

YOMA-lektion 3 april 2022 – Violin – Mozart, Violinkonsert nr 5, sats 3

YOMA-lektion 3 april 2022 – Teknik Violin – skalspel och övningsfilosofi

Christian Iourtchik spelar Mozart Violinkonsert G-Dur, sats 1 för Alf Richard Kraggerud (Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo)

Rakowski master class. Harry Dai Liang plays Bruch Violin Concerto for Prof Maciej Rakowski (Royal College of Music, London)

Grupplektion i violinteknik. Flesch Grundövningar (Urstudien) med Alf Richard Kraggerud (Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo), assistent Villads Littauer Bendixen och unga YOMA-talanger på plats och ute på nätet.

Master class: Selma Sköld spelar Elgar Cellokonsert, sats 4 för Lars-Inge Bjärlestam (Musikhögskolan Ingesund)

Film från Polstjärnedagarna ger en inblick i 6 av alla 408 lektioner. Under några minuter visas glimtar från en brassensemblerepetition och från 5 lektioner med våra instruktörer Tom Poulson (brass och trumpet), Fredrik Ekdahl (fagott), Jakob Koranyi (cello), Seohee Min (violin) och Gitte Marcusson (flöjt).

Instruktören Lars-Inge Bjärlestam undervisade celloeleven Sebastian Lörstad.

Jon Dahlkvist undervisar en ung violaelev vid en YOMA-kurs i Vänersborg.

Alf Rickard Kraggerud undervisar en ung violinelev vid Polsjtärnekursen i Vänersborg.