YOMA i Västerbotten

Den 6 april möttes blåsare från Västerbottens musik- och kulturskolor för att genomföra en storslagen konsert tillsammans på Norrlandsoperan.

Blåsorkester på scen i Norrlandsoperan

En av YOMA:s talanger, Emma Lörstad var på plats för att medverka som solist och mentor för flöjtisterna. Emma hade tillsammans med flera andra talanger, på förhand spelat in orkesterstämmor. Med hjälp av dessa kunde blåsarna förbereda sina stämmor redan innan samspelsdagen.

Under ledning av dirigent Cecilia Rydinger musicerade hela 76 blåsare från Västerbotten tillsammans på konserten – 52 blåselever och 9 blåslärare från regionens kulturskolor tillsammans med 14 av Norrlandsoperans blåsare samt YOMA-talangen Emma.

Emma och Cecilia
Emma Lörstad till vänster och Cecilia Rydinger till höger.

Konsertprogrammet innehöll musik från Star Wars av John Williams och Les Misérables. Emma Lörstad spelade dessutom en magisk Bach, två satser ur partitan.

Under dagen medverkade Jonas Olsson, representant för Nationellt centrum för musiktalanger, som tillsammans med Emma informerade om verksamheten, Polstjärnepriset och YOMA – Young Musicians Academy.