Årsprogrammet 2024/25 för landets och Nordens talanger, ca 10-18 år

Observera sista ansökningsdagar 15 och 30 juni, 25 och 28 augusti

Under läsåret besöker vi Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, Lilla Akademien i Stockholm, samt musikhögskolorna i Arvika, Malmö och Stockholm.

Nytt: YOMA:s Master classes
Dessa master classes kan sökas även av dig som inte går Talangprogrammet. Du jobbar med din solorepertoar och erbjuds även samspel på hög nivå. Om du inte är känd hos oss: skicka en inspelning, så bedömer våra ledare om du kan beredas plats.

YOMA:s Talangprogram
När du har klarat antagningsprovet får du tillgång till samtliga YOMA-kurser och master classes. Läsåret är indelat i perioder. Symfoniorkestern arbetar efter ett helt nytt koncept på plats och online, under hösten med Dvoraks Symfoni nr 9 (konsert 6 januari) och under våren med Sibelius´ Symfoni nr 2 (konsert i augusti). Med Sinfoniettan, den mest avancerade orkestern, samt andra orkestrar och kammarmusik/ensembler arbetar vi i kortare perioder – period a, b  och c, som får sitt avslut i konsertform under 1 eller 2 kurser.        

Sökande till Talangprogrammet  
Talangprogrammets kurser passar också dig som är på väg att söka Talangprogrammet, t ex dig som fortfarande går Öppna programmet.

Polstjärnepriset har ett eget antagningsförfarande.

Årsprogrammet

(Ett detaljerat program hittar du här.)

7-8 september (sista ansökningsdag 30 juni) 
YOMA: Master class samt kurs i Talangprogrammet, Vänersborg och online 
Blås och stråk 

5-6 oktober, (ansökan är öppen, sista ansökningsdag 25 augusti) 
YOMA: Master class samt kurs i Talangprogrammet, Vänersborg och online 
Blås och stråk 

31 oktober-3 november och 2-6 januari 2025  
(ansökan är öppen, sista ansökningsdag 15 juni för tävlingen, 28 augusti för kursen) 
Polstjärneprisets tävling och kurs, Vänersborg och delvis online med framträdanden också i Göteborg och Stockholm  
Blås, stråk och piano 

31 oktober – 3 november 
(ansökan är öppen, sista ansökningsdag 28 augusti) 
YOMA: kurs i Talangprogrammet i samarbete med Polstjärnepriset, Vänersborg och online 
Blås och stråk 

7-8 december (sista ansökningsdag 10 oktober) 
Master class samt kurs i Talangprogrammet för stråkmusiker på Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo 
Kursen är ett samarbete mellan Barratt Due Musikkinstitutt BDM, Polstjärnepriset, YOMA m fl 
Lärarna kommer bl a från BDM och BDMs partners 

2-6 januari (sista ansökningsdag 10 november) 
YOMA: kurs i Talangprogrammet i samarbete med Polstjärnepriset, Vänersborg, Göteborg och Stockholm 
Blås och stråk 

1-2 februari 
Master class samt stråkkurs i Talangprogrammet på Lilla Akademien LA, Stockholm och online 
Kursen är ett samarbete mellan med LA. Med stråklärare från LA och YOMA 

1-2 mars 
YOMA: Master class och kurs i Talangprogrammet, Vänersborg och online 
Blås och stråk 

5-6 april 
YOMA: Master class och kurs i Talangprogrammet på Kungliga Musikhögskolan, Stockholm och online  
Med blås- och stråklärare från musikhögskolan och YOMA.  

3-4 maj 
YOMA: Master class och kurs i Talangprogrammet på Musikhögskolan Malmö och online 
Med blås-, piano- och stråklärare från musikhögskolan och YOMA.  

7-8 juni 
YOMA: Master class och kurs i Talangprogrammet, online 
Blås och stråk  

3-10 augusti
YOMA Summer Academy, preliminärt på Musikhögskolan Ingesund 
Med blås- och stråklärare från bl a musikhögskolor och yrkesorkestrar i Norden och övriga Europa. Vi framträder bl a med Sibelius Symfoni nr 2.