Kulturskoledagarna: även din skola kan få nytta av YOMA!

På Kulturskoledagarna (17 & 18 april 2024) presenterar vi hur Young Musicians Academy avgiftsfritt samarbetar med kulturskolor i landet. Gärna diskuterar vi också dina idéer. Välkommen till nätverksträffen på tisdagen kl 15-16 i Lilla Foajén på Västerås Konserthus eller till vår monter!

Om du inte kunde närvara på vår presentation på Kulturskoledagarna kan du se den här.