Pressmeddelande 2 januari, resultat av första tävlingen i Polstjärnepriset 2023