Kurs

Kurs inom YOMA:s Talangprogram juni

För landets och Nordens stråk- och blåstalanger, online, auskulterande pedagoger är lika välkomna.

Kursen ges online och välkomnar alla (ca 10–18 år) som är med i Talangprogrammet eller som vill söka dit.

Om du vill söka till Talangprogrammet behöver du skicka en länk till en inspelning på YouTube eller Vimeo till yoma@yomacenter.se – inga länkar med utgångsdatum. Du kan då bli inbjuden till kursen för provlektioner och/eller antagningsprov.

Alla YOMA-kurser är avgiftsfria.

Kursinnehåll

 • Individuella och grupplektioner samt master classes för framstående professorer och talangutvecklare
 • Konsertmästar- och stämledarutbildning, online
 • Stämövningar på Dvoraks 9. symfoni, online

Info och anmälan

Var god och gör din anmälan så snart som möjligt, dock senast 5 maj. Din ansökan är giltig först när du har skickat en inspelning eller en länk till en inspelning samt noter för dina enskilda lektioner (som en bifogad pdf-fil, ingen länk) i ett e-mail till yoma@yomacenter.se. Om vi nyligen har fått en inspelning från dig behöver du inte skicka ytterligare en inspelning.

Elever ansöker här.

Auskulterande pedagoger anmäler sig här.

Lärare på kursen, fler tillkommer

 • Ann Elkjär, flöjt (Musikhögskolan Ingesund)
 • Kaitlyn Cameron, fagott (Göteborgs Symfoniker)
 • Tom Poulson, trumpet (Kungliga Musikhögskolan, Stockholm) 
 • Håkan Björkman, trombon (Kungliga Musikhögskolan, Stockholm) 
 • Alf Richard Kraggerud, violin (Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo)
 • Jens Elving, violin (Högskolan för scen och musik, Göteborg)
 • Johannes Lörstad, violin (Kungliga Filharmonikerna, Stockholm)
 • Kristoffer Dolatko, violin (Nationellt talangcentrum i Aarhus, Danmark)
 • Göran Fröst, viola (Kungliga Musikhögskolan, Stockholm) 
 • Amelie Stalheim, cello (freelance)
 • Lars-Inge Bjärlestam, cello (Musikhögskolan Ingesund)
 • Michael Karlsson, kontrabas (Kungliga Operan, Stockholm)
 • Andreas Hansson, orkesterledning, dirigering, teori (Nationellt centrum för musiktalanger, Vänersborg)

Kontakt

 • Datum
  01-02 juni 2024
 • Ort
  Online
 • Sista anmälningsdatum
  05 maj 2024