Kurser och program

Undervisningen ges i form av kortare kurser, online och på plats under helger och skollov. Det finns fyra nivåer:

 • Öppna kurser för alla
 • Öppna programmet
 • Talangprogrammet
 • Solistprogrammet

Alla fyra nivåer vänder sig till ungdomar cirka 10-18 år. All undervisning är avgiftsfri. Ensemble- och orkesterspel sker bara på plats (IRL).

YOMA:s Öppna kurser för alla genomförs i samverkan med kulturskolan. Solistprogrammet görs möjligt genom samarbetet med Beijerstiftelsen.

Öppna kurser (nivå 1)

För vem:
Öppna kurser är för dig som har spelat några år och har ett stort intresse av att utvecklas. Du kan söka flera Öppna kurser varje år.

Detta får du:

 • undervisning (och samspel) som är anpassat till din spelnivå
 • individuella lektioner, grupplektioner i spelteknik, besök på mästarklasser och spännande föreläsningar och uppvisningar
 • du kan få en mentor under kursen, som övar extra med dig
 • ensemble- och/eller orkesterspel som passar din nivå, bara IRL

Så söker du:
Du ansöker via en länk under ”Aktuella kurser” och respektive datum.

Öppna programmet (nivå 2)

För vem:
Öppna programmet är för dig som spelar på en avancerad nivå för din ålder.

Detta får du:

 • individuella lektioner
 • besök på talangprogrammets master class
 • grupplektioner
 • workshops, föreläsningar mm
 • ensemblespel IRL
 • orkesterspel IRL
 • medverkan vid konserter, online och IRL
 • fler ämnen kan tillkomma

Så söker du:
Du ansöker genom att skicka en inspelning eller länk till en inspelning till ulrich.kaatz@yomacenter.se. Om du blir antagen bjuds du in till flera av Talangprogrammets kurser varje år utifrån en turordning för alla som spelar samma instrument som du.

Talangprogrammet (nivå 3)

För vem:
Talangprogrammet är för dig som spelar på en mycket avancerad nivå för din ålder

Detta får du

 • individuella lektioner
 • grupplektioner
 • ensemblespel IRL
 • orkesterspel IRL
 • medverkan vid konserter, online och IRL
 • samarbete med talanger från andra länder
 • en individuell studieplan, gärna i samarbete med din lärare på hemmaplan
 • ytterligare ämnen enligt kursplanen

Så söker du:
Du ansöker genom att skicka en inspelning eller länk till en inspelning till ulrich.kaatz@yomacenter.se. Om inspelningen godkänns bjuds du i nästa steg in till ett antagningsprov och två kurshelger för provlektioner. Efter att ha blivit antagen bjuds du in till alla kurser i Talangprogrammet.

Det finns ett begränsat antal platser för de olika instrumenten på Talangprogrammet. Blir du antagen, men inte får plats med en gång, går du Öppna programmet under tiden.

Solistprogrammet (nivå 4)

Solistprogrammet kan du inte söka. En internationell jury väljer ut programmets deltagare till exempel bland flerfaldiga pristagare i nationella och internationella tävlingar.

Länkar

Våra pedagoger (länk till ny sida)